RSS của 3DSCAN VIET NAM

RSS viết tắt từ Really Simple Syndication là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt gọi là News reader phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh RSS do 3DSCAN cung cấp

Kênh Thiết Bị http://3dscan.com.vn/rss/thietbi
Kênh Dịch Vụ http://3dscan.com.vn/rss/dichvu
Kênh Kênh Tin Tức http://3dscan.com.vn/rss/thietbi

Bản Đồ Sitemap do 3DSCAN cung cấp

Sitemap http://3dscan.com.vn/sitemap