Sử dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp – Cuba triển khai dự án thử nghiệm
Thiết bị đo khoảng cách công nghệ Laser kết hợp GPS phục vụ ứng dụng trong công tác bản đồ và GIS (Số cuối)
Thiết bị đo khoảng cách công nghệ Laser kết hợp GPS phục vụ ứng dụng trong công tác bản đồ và GIS (Số 1)
Các thiết bị vệ tinh SPOT ghi dấu ấn hơn 3.000 trường hợp cứu nạn
Lời khuyên của chuyên gia: Sử dụng thiết bị bay không người lái trong các ứng dụng dân sự như thế nào ? (Phần 2)
Lời khuyên của chuyên gia: Sử dụng Thiết bị bay không người lái trong các ứng dụng dân sự như thế nào ? (Phần 1)
Điện thoại thông minh với bản đồ Google 3D bắt đầu tới nhà sản xuất
MÔ HÌNH THÔNG TIN XÂY DỰNG - BIM (Building Information Modelling) - Phần 4
MÔ HÌNH THÔNG TIN XÂY DỰNG - BIM (Building Information Modelling) - Phần 3
MÔ HÌNH THÔNG TIN XÂY DỰNG - BIM (Building Information Modelling) - Phần 2
MÔ HÌNH THÔNG TIN XÂY DỰNG - BIM (Building Information Modelling) - Phần 1
FARO giới thiệu máy quét Laser 3D thế hệ mới
Toàn cảnh ứng dụng công nghệ quét Laser 3D trong ngành công nghiệp xây dựng và hơn thế nữa – Quét số liệu chiều thứ ba (Số 2)
Toàn cảnh ứng dụng công nghệ quét Laser 3D trong ngành công nghiệp xây dựng và hơn thế nữa – Quét số liệu chiều thứ ba (Số 1)
TRIMBLE giới thiệu máy tính bảng thế hệ mới phục vụ cho đo đạc
Xây dựng cơ sở dữ liệu 3D phục vụ thiết kế nội thất – Lập hồ sơ hoàn công – Hình thành hệ thống quản lý thông tin tòa nhà BIM (Building Information Management) – Số 3
Xây dựng cơ sở dữ liệu 3D phục vụ thiết kế nội thất – Lập hồ sơ hoàn công – Hình thành hệ thống quản lý thông tin tòa nhà BIM (Building Information Management) – Số 2
Xây dựng cơ sở dữ liệu 3D phục vụ thiết kế nội thất – Lập hồ sơ hoàn công – Hình thành hệ thống quản lý thông tin tòa nhà BIM (Building Information Management) – Số 1
Ứng dụng công nghệ quét Laser 3 chiều trong khảo sát hang động (Phần 2)
Ứng dụng công nghệ quét Laser 3 chiều trong khảo sát hang động (Phần 1)