Lễ bàn giao Cơ sở dữ liệu Scan 3D khu vực Thế Miếu – Hiển Lâm Các
Huế, tháng 10/2013
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiển Thị Thêm
BÌNH LUẬN