Xây dựng cơ sở dữ liệu 3D phục vụ thiết kế nội thất – Lập hồ sơ hoàn công – Hình thành hệ thống quản lý thông tin tòa nhà BIM (Building Information Management) – Số 2

   3.2. MÔ HÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG XÂY DỰNG
 
Chúng tôi đề xuất xử lý số liệu toà nhà tới MỨC 4, mức cao nhất. Ở mức 4 toàn bộ hệ thống đường ống dẫn, tường, cột, hầm, bảng hiệu, đầu dây … sẽ được dựng thành mô hình 3D hoàn chỉnh. Chi tiết như mô hình dưới đây:
 

 
4. CÁC ỨNG DỤNG CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH 3D TOÀ NHÀ

Dưới đây là mô tả khái lược về các sản phẩm chuyển giao và các lĩnh vực có khả năng ứng dụng cơ sở dữ liệu và mô hình 3D toà nhà. Trong thực tiễn chúng ta không bị hạn chế bởi các ứng dụng được liệt kê ở đây. Sau khi hướng dẫn và chuyển giao số liệu, với các module phần mềm ứng dụng phù hợp, các kỹ thuật viên bên phía khách hàng hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm mới phục vụ cho các ứng dụng riêng và cụ thể hơn.

   4.1 HỖ TRỢ CHỦ ĐẦU TƯ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Với khả năng ghi nhận hiện trạng một cách chính xác nhất, dựa trên khả năng của máy quét laser 3 chiều FARO FOCUS3D, khách hàng sẽ được chúng tôi cung cấp các mô hình theo yêu cầu phục vụ cho mục tiêu so sánh với bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công … để đưa ra những đánh giá chất lượng trong quá trình xây dựng cũng như sau khi đã hoàn tất thi công.

   4.2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TOÀ NHÀ BIM

Một trong những thế mạnh đặc biệt của công nghệ quét laser 3 chiều đó chính là khả năng cung cấp nguồn số liệu 3D đầy đủ và chính xác, phục vụ xây dựng hệ thống thông tin toà nhà BIM. Khái niệm BIM hiện chưa được phổ biến tại Việt Nam và cũng chưa xuất hiện trong các hệ thống văn bản, quy định có liên quan trong công tác xây dựng. Tuy nhiên đây sẽ là xu hướng phát triển tất yếu của công nghệ quản lý toà nhà thông minh trong tương lai gần tại Việt Nam.

   4.3. ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG TÍNH TOÁN VẬT TƯ TIÊU HAO

Dựa trên các mô hình 3D hiện trạng, có thể thực hiện các phép tính toán thống kê một cách nhanh chóng. Ví dụ tính toán tổng chiều dài các đường ống đã thi công trên trần nhà, diện tích mặt sàn thực tiễn sau thi công, các hệ thống ống dẫn khác có liên quan (dẫn khí, điều hoà, điện …).
 
 
Hình 1 – Đo đạc xác định số đo trên mô hình so sánh với bản vẽ thiết kế (Toà nhà PVI) 
 
 
Hình 2 – Phần mềm tự động tính toán độ dài các tuyến ống (Toà nhà PVI)
 
   4.4. GIÁM SÁT THI CÔNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU

Toàn bộ quá trình triển khai, chúng tôi tiếp tục sử dụng công nghệ quét laser 3D giám sát liên tục quá trình thi công, kiểm tra độ chính xác, điều chỉnh và thiết kế bổ sung trong trường hợp có những phát sinh hay yêu cầu thay đổi của khách hàng.

Số liệu thu được khi giám sát thi công cùng với số liệu cập nhật tiến độ định kỳ, sẽ được sử dụng trong quá trình tổng hợp cuối cùng để xây dựng các báo cáo hoàn công chi tiết, cơ sở dữ liệu toà nhà BIMphục vụ cho công tác quản lý. Khách hàng cũng sẽ được cập nhật thông tin về tiến độ thi công liên tục, trực quan – Những điểm vượt trội mà các phương án giám sát thi công và cập nhật số liệu theo truyền thống không thể có được.

(Còn nữa)

Khi cần thêm thông tin chi tiết, Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử:  info@3dscan.com.vn  
 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiển Thị Thêm
BÌNH LUẬN