FARO SCENE LT là bộ phần mềm hiển thị miễn phí cho phép những người sử dụng chuyên nghiệp có thể xem toàn bộ các cơ sở dữ liệu đã quét. SCENE LT cũng có khả năng nhập các mô hình CAD trong định dạng VRML phục vụ mục đích so sánh các mô hình này với đám mây điểm đã quét.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiển Thị Thêm
BÌNH LUẬN