3DSCAN VIETNAM – Nhà cung cấp dịch vụ quét và xây dựng mô hình 3D sử dụng công nghệ laser chuyên nghiệp tại Việt Nam.
https://www.youtube.com/user/vietnamlaserscanning/videos

 
gioithieu
LASER FARO FOCUS3D là máy quét laser 3D tốc độ siêu cao có khả năng thực hiện các phép đo chi tiết và lập tài liệu cụ thể các đối tượng thực tiễn. 
gioithieu
3DSCAN VIETNAM có khả năng cung cấp các dịch vụ quét, tiền xử lý, xử lý sâu và xây dựng mô hình 3D dựa trên công nghệ quét laser mặt đất.
Faro Technologies Inc.
(www.faro.com)
Gexcel
(www.gexcel.it