DỊCH VỤ SỐ HÓA POINTCLOUD TỪ TẤT CẢ CÁC NGUỒN DỮ LIỆU
Hình ảnh và các chiều của các đối tượng được ghi lại bằng cách sử dụng máy quét laser 3D FOCUS3D, số liệu sau khi quét sẽ được xử lý nắn ghép bằng phần mềm SCENE, sau đó được chuyển đổi sang các phần mềm xử lý mô hình khác như Kubit, AutoCAD … để tính toán chi tiết và thiết kế nội thất.
Có thể nói rằng đây là giải pháp thu thập số liệu hiện trạng ctối ưu và chính xác nhất. Không chỉ đơn thuần phục vụ cho việc thiết kế thi công nội thất, điện nhẹ mà còn là bộ hồ sơ hoàn công và cơ sở dữ liệu thông tin toà nhà BIM (Building Information Management) phục vụ cho công tác quản lý và vận hành các công trình về sau

GIÁM SÁT THI CÔNG – CẬP NHẬT SỐ LIỆU
Toàn bộ quá trình triển khai thi công, Nhà thầu sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ quét laser 3D để giám sát liên tục quá trình thi công, kiểm tra độ chính xác, điều chỉnh và thiết kế bổ sung trong trường hợp có những phát sinh hay yêu cầu thay đổi của Chủ đầu tư.
Số liệu thu được trong quá trình giám sát thi công cùng với số liệu cập nhật tiến độ định kỳ sẽ được sử dụng trong quá trình tổng hợp cuối cùng để xây dựng các báo cáo hoàn công chi tiết, cơ sở dữ liệu toà nhà phục vụ cho công tác quản lý BIM. Chủ đầu tư cũng sẽ được Nhà thầu chúng tôi cập nhật thông tin về tiến độ thi công liên tục, trực quan – Những điểm vượt trội mà các phương án giám sát thi công và cập nhật số liệu theo truyền thống không thể có được.
LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG
Nhà thầu chịu trách nhiệm xây dựng Hồ sơ Hoàn công dưới dạng mô hình 3 chiều (3D Models) cho các hợp phần đã triển khai thi công, cùng với các bản vẽ 2 chiều (2D Drawings) chi tiết của từng hợp phần trang thiết bị, các phòng chức năng đã thi công … tất cả được liên kết chặt chẽ với hệ thống thiết bị cơ sở của toà nhà mà Nhà thầu đã xây dựng dưới dạng mô hình 3D hoàn chỉnh trong quá trình khảo sát và thiết kế bằng công nghệ quét laser 3D.

 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiển Thị Thêm
BÌNH LUẬN