CÁC DỊCH VỤ QUÉT 3D – TỪ ĐÁM MÂY ĐIỂM TỚI SẢN PHẨM CUỐI CÙNG
 
3DSCAN VIỆTNAM có khả năng triển khai dịch vụ quét trên tất cả các khu vực, các đối tượng có kích thước từ nhỏ đến lớn như các toà nhà cao tầng, khu phố, văn phòng, các địa điểm di sản, di tích lịch sử, khu công nghiệp, nhà máy, khu vực khai thác khoảng sản … Chúng tôi chuyển giao cho khách hàng số liệu ĐÁM MÂY ĐIỂM (Point Cloud) hoàn chỉnh, và số liệu dẫn xuất từ ĐÁM MÂY ĐIỂM theo yêu cầu của khách hàng.

ĐÁM MÂY ĐIỂM là khối số liệu hoàn chỉnh được tạo thành bằng hàng triệu điểm có toạ độ X, Y, Z xác định. ĐÁM MÂY ĐIỂM hình thành lên mô hình 3D của đối tượng quét với độ chính xác rất cao. Thông thường ĐÁM MÂY ĐIỂM nguyên bản có kích thước lớn vói hàng trăm triệu điểm, sau quá trình xử lý tối ưu hoá, kích thước khối số liệu 3D sẽ giảm đi một cách đáng kể. Ngay ở giai đoạn này đã có thể sử dụng ĐÁM MÂY ĐIỂM để thực hiện các tác vụ đơn giản như:
  • Hiển thị toàn cảnh đối tượng quét dưới dạng 3D;
  • Thực hiện các phép đo đạc cơ bản;
  • So sánh mô hình giữa các thời điểm khác nhau.
CÁC ỨNG DỤNG THỰC TIỄN:
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh của di tích lịch sử và các di sản văn hoá;
  • Xây dựng mô hình các toà nhà, công trình xây dựng, nhà máy …;
  • Phục vụ các ứng dụng xây dựng dân dụng như cầu, đường bộ, đường sắt …;
  • Ứng dụng trong khai thác khoáng sản và quản lý tài nguyên;
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu thông minh phục vụ đa mục đích.


 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiển Thị Thêm
BÌNH LUẬN